E-postadresser till företag

Automatisera din e-postprospektering och uppföljningar

Boka demo
Fokusera på ditt företag

Generera B2B leads på autopilot

Leadprosp skapar nya affärsmöjligheter med hjälp av AI e-postprospektering. Frigör din tid och fokusera på att sälja. Våra kunder sparar isnitt 12 timmar per månad.

B2B

Öka försäljningen

E-post prospektering är ofta en mycket effektiv säljkanal för ökad försäljning. E-post erbjuder en direkt länk till den potentiella kunden, vilket är lättare att anpassa till just de som är i behov av ert erbjudande än konventionell betald annonsering.

Relevans leder till framgång

E-postadresser till relevanta företag 

När det gäller kalla mejl så är kvalitet bättre än kvantitet så ta gärna tiden att ordentligt göra din research innan du skickar ut ditt mejl. Om du ser till att ha dessa saker i åtanke så är du på god väg att skriva ett bra kallt mejl.

Undvik att hamna i spam.

Med hjälp av personliga mail och begränsad antal utskick per dag ser vi till att dina mail inte hamnar i spam.

Hög svarsfrekvens.

En kombination av att inte hamna i spam samt relevanta, tydliga och personliga mail bidrar till att vi har en ovanligt hög svarsfrekvens.

Bygg relationer.

Inled och bygg helt nya relationer med beslutsfattare inom önskade branscher. De personer vi når ut till kan vara svåra att nå genom andra marknadsföringskanaler.

Vill du automatisera din B2B försäljning?

Kom igång direkt. Avsluta när du vill.

TESTA KOSTNADSFRITT